Hakkımızda Küçült

Proje, Tuna nehri ile Karadeniz'de su ve su ile ilgili ekosistemin korunmasının sağlanmasına yönelik işbirliği için bir platform oluşturmak amacıyla 2001 yılında kurulan DABLAS Görev Gücü (Danube Black Sea Task Force) tarafından da öncelikli bir proje olarak belirlenmiştir. Görev Gücü, bölge ülkelerinde gereksinim duyulan çevre yatırımlarının önceliklerini; ekonomik, çevresel, sürdürülebilirlik ve çevre kalitesinin korunmasına katkılarını göz önünde bulundururak belirlemektedir. Bu doğrultuda, Karadeniz bölgesinde bulunan Ordu kenti için merkezi ve yerel yönetim tarafından tespit edilen atık su arıtma tesisi ihtiyacı, su ve atık su hatlarının iyileştirilmesi ihtiyacı DABLAS Görev Gücü tarafından önceliklendirme kapsamına alınmıştır. Ordu Atık Su Arıtma Projesi, bölgesinde DABLAS Görev Gücü tarafından önceliklendirilen ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Bu gelişmenin ardından, Çevre Operasyonel Programına da dahil edilen projenin AB tarafından finanse edilmesine karar verilmiş ve içeriği IPA kapsamına alınmıştır.

Proje Bileşenleri Küçült

Ordu Atık Su Arıtma Tesisinin Yapımı ve İşletmeye Alınmasının yanı sıra özetle; Kumbaşı Mahallesindeki mevcut Atık Su Arıtma Tesisi'nin iyileştirilmesi, kentin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının geliştirilmesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği normlarında, etkin ve güvenilir bir atık su yönetimi sistemi kurulması gibi bileşenleri içeren projeye ilişkin tüm teknik destek ve danışmanlık hizmetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen uluslararası ihaleyi kazanan WYG liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmüştür. 

Projenin en önemli bileşeni olan Ordu Atık Su Arıtma Tesisi’nin yapımı işleri tamamlanmış bulunmaktadır. Kumbaşı Mahallesine hizmet veren Atık Su Arıtma Tesisinin iyileştirilmesi işleri de aynı sözleşmeye dahildir ve tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ile birlikte, Ordu kentinin atık suyunun tamamı ilgili AB ve ulusal normlara uygun olarak arıtıldıktan sonra İller Bankası finansmanı ile daha önce Melet Çayının Karadeniz’e döküldüğü bölge yakınlarında inşa edilmiş bulunan derin deniz deşarj noktasından Karadeniz’e bırakılması sağlanmıştır. Böylelikle, Ordu kentinden Karadeniz’e arıtılmamış atık su deşarjı önlenmiş ve temiz bir çevre için büyük bir adım atılmıştır.

Kentin İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Altyapısının Geliştirilmesi kapsamında; mevcut içme suyu hatlarının 300 km’lik kısmında akustik dinleme yöntemiyle sızıntı tespiti yapılmış, Atık su – yağmur suyu hatları arasındaki kaçak bağlantıların tespiti konusunda belediye’ye teknik destek verilmesi, 70 km’lik İçme suyu, 30 km’lik kanalizasyon ve 80 km’lik yağmur suyu hatlarının uygulama projelerinin ve inşaat İhale dokümanlarının hazırlanması, 5 km’lik İçme suyu ve 30 km’lik kanalizasyon hattının yapımı ve buna ilişkin denetimlerin ilgili sözleşme modeline uygun olarak (FIDIC Red Book, 1999 1st Edition) gerçekleştirilmesi hizmetleri verilmiştir. 

Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation Gizlilik Kullanım Şartları